חדשות רצות
   
 
 
tools and parts

tools and parts

 

axe

גרזן

band

סרט

band saw

משור סרט

bench

שולחן נגרות

bench

שולחן נגרות

brad point drill bit

מקדח לעץ (עם שפיץ)

calipers

קליבר

chain saw

משור שרשרת

chisel

איזמל

chuck

תפסנית, פוטר

clamp

קליבה

countersink bit

שקען

dowel

פין עץ

drill

מקדחה

drill bit

מקדח

drive center

עוקץ מניע

file

שופין

flange

עוגן

gouge

מפסלת

gouge

מפסלת קעורה

hammer

פטיש מתכת

holesaw

מקדח כוס

jig

התקן עזר

jig saw

משור אנכי

lathe

מחרטה (עץ או מתכת)

live tail

עוקץ אחורי

mallet

פטיש עץ

masonry drill bit

מקדח לבטון ואבן (עם וידיה)

milling machine, router

כרסום

mixer

מערבל

nail

מסמר

nut

אום

plane

מצקועה, להקציע

plug, wall plug, anchor

דיבל

protractor

מד-זוית

rasp

פצירה

rivet

מסמרה, ניט

ruler

סרגל

ruler

סרגל

safety glasses

משקפי מגן

sawmill

מנסרה

scarper

מפסלת גרוד

screw

בורג, להבריג

screwdriver

מברג

screwdriver bit

ביט להברגה

scroll saw

משור נימה

sharpening jig

מוביל השחזה

spindle

כישור

spindle gouge

מפסלת בין העוקצים

tool rest

תומך מפסלת

vise

מלחציים

welding machine, welder

רתכת