חדשות רצות
   
 
 
כלים וחלקים

כלים וחלקים

אום

nut

איזמל

chisel

בורג, להבריג

screw

ביט להברגה

screwdriver bit

גרזן

axe

דיבל

plug, wall plug, anchor

התקן עזר

jig

כישור

spindle

כרסום

milling machine, router

מברג

screwdriver

מד-זוית

protractor

מוביל השחזה

sharpening jig

מחרטה (עץ או מתכת)

lathe

מלחציים

vise

מנסרה

sawmill

מסמר

nail

מסמרה, ניט

rivet

מערבל

mixer

מפסלת

gouge

מפסלת בין העוקצים

spindle gouge

מפסלת גרוד

scraper

מפסלת לחריטה

gouge

מצקועה, להקציע

plane

מקדח

drill bit

מקדח כוס

holesaw

מקדח לבטון ואבן (עם וידיה)

masonry drill bit

מקדח לעץ (עם שפיץ)

brad point drill bit

מקדחה

drill

משור אנכי

jig saw

משור נימה

scroll saw

משור סרט

band saw

משור שרשרת

chain saw

משקפי מגן

safety glasses

ניט, מסמרה

rivet (blind rivet)

סרגל

ruler

סרגל

ruler

סרט

band

עוגן

flange

עוקץ אחורי

live tail

עוקץ מניע

drive center

פטיש מתכת

hammer

פטיש עץ

mallet

פין עץ

dowel

פצירה

rasp

קליבה

clamp

קליבר

calipers

רתכת

welding machine, welder

שולחן נגרות

bench

שופין

file

שקען

countersink bit

תומך מפסלת

tool rest

תפסנית, פוטר

chuck