חדשות רצות
   
 
 
ר'ת - Initials
ר"ת - Initials
 

BLO

Boiled linseed oil (שמן פשתן מורתח)

CA

CyanoAcrylate glue ("super glue")

EEE

סוג של שעווה אוסטרלית (www.ubeaut.com.au)

HF

hollow form (כלי חלול עם פתח קטן)

HF

Harbor Freight (ספק כלים וחומרים באינטרנט)

HSS

High speed steel (פלדה מוקשחת)

MT

morse tenon (שיפוע החור בעוקצים)

NE

Natural edge (קערה שעל שפת הפתח מעט קליפה)

PM

Powermatic (יצרן מחרטות אמריקאי)