חדשות רצות
   
 
 
מונחים שונים
מונחים שונים הקשורים לחריטה
 
קשת

Arch, bow

חרוז (בליטה עגולה)

Bead

קערה

Bowl

לצרוב

Burn v.

כיול

calibration

עגלה

Cart, trolly

גילוף

Carving

שקע קמור

Cove

עיקום

Curvature

עקומה

Curve

מעוגל

curved

קוטר

Diameter

לקדוח

Drill v.

חרוט

Engraved

חריטה

Engraving Turning

סיב

Fiber, fibre

ברק

Gloss

שיפוע

Gradient

חריץ

groove, dado

לדחוס/לדחוף

jam

כד

Jug, jar, pitcher

עין בעץ

knot

ליטוש ללטש

Polish, polishing

רדיוס

radius

סיבוב

Revolution

לנסר

Saw v.

לצרוב

Scorch v.

פיסול

Sculpture

מתג, מפסק

Switch

כלי

vessel, tool

רתך

Weld

לרתך

Weld v.

תיל

Wire